Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

27 Mayıs 2022 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı

 

                                                                                                                  T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                       Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir.

                        *Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                        *Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

RESMİ GAZETE              27 MAYIS 2022

 

İlan No

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

202201

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi / Bizans Sanatı

Profesör

1

1

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları alanında doçentliğini almış olmak.

202202

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik / Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

202203

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

202204

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

2

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

202205

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih / Genel Türk Tarihi

Doçent

1

2

Genel Türk Tarihi alanında doçentliğini almış olmak.

202206

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

202207

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji / Uygulamalı Sosyoloji

Doçent

1

2

Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

202208

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olmak.

202209

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Çalışma Ekonomisi

Doçent

1

1

Sosyal Politika alanında doçentliğini almış olmak.

202210

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat / İktisat Politikası

Doçent

1

1

Makro İktisat alanında doçentliğini almış olmak.

202211

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği / Deniz Teknolojisi

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

202212

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri / Sebze Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentliğini almış olmak.

202213

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında doçentliğini almış olmak.

202214

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

202215

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

202216

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında doçentliğini almış olmak.

202217

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Genel Cerrahi alanında doçentliğini almış olmak.

202218

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

202219

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Kardiyoloji

Doçent

2

1

Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

202220

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Acil Tıp

Doçent

1

1

Acil Tıp alanında doçentliğini almış olmak.

202221

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Radyoloji

Doçent

1

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

202222

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

202223

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Endodonti

Doçent

1

1

Endodonti alanında doçentliğini almış olmak.

202224

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği) alanında doçentliğini almış olmak.

202225

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu

Doçent

1

1

Halk Sağlığı veya Sağlık Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak.

202226

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

202227

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak.

202228

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim / Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

2

Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) veya Temel Eğitim (Fen Bilgisi Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak.

202229

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında doçentliğini almış olmak.

202230

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim / Resim

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Resim alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmış olmak.

202231

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat / İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

202232

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri / Aşçılık

Doçent

1

3

Turizm alanında doçentliğini almış olmak. Gastronomi Turizmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

202233

Ünye Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Programcılığı

Doçent

1

1

Web destekli uygulamaların geliştirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 


Eklenme Tarihi : 27-05-2022 11:28:02