Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KPSS-2022/2 Yerleştirme Duyurusu (04/01/2023)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KPSS-2022/2 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

1. KPSS 2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilmeleri yapılan adayların; ekteki dilekçe ile birlikte aşağıda istenilen belgeleri ve ekteki formları tamamlayarak başvurularını şahsen veya posta yoluyla 19.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

2. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

3. Yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde atamaya esas evraklarını teslim etmiş olanlardan ataması yapılamayanların adreslerine atanmama gerekçeleri bildirilecek olup, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin ise atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

4. Halen askerlik görevi nedeniyle silâh altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Üniversitemize göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Üniversitemize şahsen müracaat etmeleri halinde durumları incelenecek ve uygun olanların atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

1) Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu

2) Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir. Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

3) KPSS-2022/2 Yerleştirme Sonuç Belgesi

4) Özel koşul belirten bir kadro tercih edilmişse adayın özel koşulu taşıdığını gösterir belge

5) Mesleğini yapmasına engel bir durumun olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü hastaneden)

6) Mal bildirim formu (arkalı önlü tek sayfa halinde el yazısıyla doldurulacaktır.)

7) (4,5x6) ebadında 6 adet fotoğraf (son 6 ay içinde)

8) Nüfus cüzdanı fotokopisi

9) Hazırlık sınıfı okuyanlar için onaylı öğrenim belgesi

10) Adli Sicil Kaydı Belgesi (memuriyete giriş için)

11) Askerlik Durum Belgesi (erkek adaylar için)

12) Nüfus Kayıt Örneği (anne, baba ve 18 yaşından büyük tüm kardeşleri gösterir şekilde)

 

 

Dilekçe Örneği

Kamu Görevine İlk Defa Atanacak Personele İlişkin Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu


Eklenme Tarihi : 14-01-2021 15:26:47