PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

05.03.2024 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları (26.03.2024)

05 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz sözleşmeli personel alım ilanına başvuruda bulunanların değerlendirme sonuçları (erişmek için TIKLAYINIZ.)

 

AÇIKLAMALAR

1- Asıl olarak yerleşen adaylar,  16/04/2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

2- Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurarak şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile göndermesi gerekmektedir. (feragat dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.)

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği arşiv araştırması olumlu sonuçlananlar ile belgelerinin eksiksiz olduğu tespit edilen adaylar, yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir. 

4- Belirtilen süre içerisinde belgelerini şahsen teslim etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde imzalamayanların, sözleşme imzaladığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine birinci sıradaki yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yedek adaylar yazılı tebligatla belgelerini teslim etmeye ve sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

5- Bu ilan, tüm adaylara tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Göreve Başlama İçin İstenilen Belgeler:

1- Başvuru dilekçesi (erişmek için TIKLAYINIZ.)

2- Nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir)

3- 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf.

4- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.)

5-  Görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belirten resmi sağlık kuruluşundan alınmış olan sağlık kurulu raporu.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir.)

7- Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir.)

8- SGK hizmet döküm belgesi (E-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınabilir.)

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına dair belge.

 

İletişim Bilgileri:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (452) 226 52 00/2454–2462-2463-2464

Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218 Altınordu/ORDU PK: 52200 

İlan olunur.


Eklenme Tarihi : 25-03-2024 10:08:21