PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görevde Yükselme Kesinleşen Sınav Sonuçları (25.01.2024)

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Üniversitemiz idari personelinin görevde yükselme sınavı neticelendirilmiştir.

Sözlü sınav sonuçlarına belirtilen süreler içinde herhangi bir itiraz olmamış olup, itiraz sürecinin tamamlanması sonucunda ilgili Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle kesin sonuçlar ekte ilan edilmiştir.

Görevde Yükselme Kesinleşen Sınav Sonuçları için tıklayınız.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Eklenme Tarihi : 25-01-2024 15:07:58