E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Şef

İşin Adı: Şef İş Kodu:
Tarih: Tanımı Yapan:
İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Şube Müdürü  
İş Görevleri

-Görev konusu işlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
-Maiyetinde bulunan personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak,
-Maiyetinde çalışan personelin denetlenmesini sağlamak,
-Maiyetindeki personelin yetişmesi için gerekli tedbirleri sağlamak,
-Maiyetindeki personelin işlerini koordine ve organize etmek, denetlemek,
-Maiyetindeki personelin yaptığı işleri incelemek, hataları düzeltmek,
-Maiyetindeki personel arasında dengeli görev bölümü ve iş dağılımı yaparak, hizmetin düzenli, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmek, personelin disiplin ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,
-Kendisine bağlı personelin üstü olarak görevini yerine getirmek,
-Şube Müdürlüğünde kullanılan bütün büro makineleri ve demirbaşların korunması için Şube
Müdürüne önerilerde bulunmak, alınan tedbirleri uygulamak, malzemelerin yerinde ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,
-Şube Müdürüne karşı sorumlu olmak,
-Amirinin ihtiyaç duyabileceği kendi görev alanı kapsamındaki her türlü bilginin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, gerektiğinde
rapor hazırlamak,
-Biriminin üst amirlerine görevlerinde yardımcı olmak,
-Şube Müdürü tarafından kendisine verilecek konusuyla ilgili diğer işleri yapmak,
- Görev konuları ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şube Müdürünü bilgilendirmek ve personele gerekli açıklamalarda bulunmak,
- Büro personeli tarafından yazılan yazıları kontrol etmek, paraflamak
- Personel Otomasyon Programına verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
- Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanı programına (YÖKSİS) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
-Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,

Malzemeler Büro malzemesi, bilgisayar
Gözetim Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şirket Personeli
Mali Sorumluluk Yok
Çalışma Koşulları Büro ortamı
Kişisel Nitelikler 657 Sayılı D.M.Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşımak.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı