E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Şube Müdürü

 

İşin Adı: Şube Müdürü İş Kodu:
Tarih: Tanımı Yapan:
İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Daire Başkanı  
İş Görevleri

Görevli olduğu birimde görevi konusu işlerin, Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak yürütülmesini sağlamak,
-Maiyetinde bulunan personelin etkin ve verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak,
-Maiyetinde çalışan personeli denetlemek,
-Maiyetindeki personeli için ceza teklifinde bulunmak,
-Personelin eğitilmesi ve yetiştirilmesi için tedbir almak, üst makama teklifte bulunmak,
-Görevli olduğu birim amirine görevlerinde yardımcı olmak,
-Daire Başkanına ve Genel Sekretere karşı sorumlu olmak,
-Kendisine bağlı Şeflerin ilk derece amiri olmak,
-Kendisine verilecek konusuyla ilgili diğer işleri yapmak,
-Uhdesine verilen sorumlulukları mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek/getirilmesini sağlamak,
- Görev konuları ile ilgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Daire Başkanını bilgilendirmek ve personele gerekli açıklamalarda bulunmak,
-Şube Müdürlüğüne ilişkin her türlü bilgiyi her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Daire Başkanı tarafından şube müdürlüğüne havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak,
- Şube Müdürlüğü Personelinin yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini işbaşında personele açıklanmasını sağlamak,
- Havale ettiği yazı, tutanak ve formlar ile ilgili işlemlerin sonuçlanıp, sonuçlanmadığının takip edilmesini sağlamak,
- Gelen ve giden evrakları standart dosya planına göre dosyalatmak,
- Büro personeli tarafından yazılan yazıları kontrol etmek, paraflamak
- Personel Otomasyon Programına verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
- Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanı programına (YÖKSİS) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
-Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,

Malzemeler Büro malzemesi, bilgisayar
Gözetim Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şirket Personeli
Mali Sorumluluk Yok
Çalışma Koşulları Büro ortamı
Kişisel Nitelikler 657 Sayılı D.M.Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşımak.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı