E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Daire Başkanı

İşin Adı: Personel Daire Başkanı İş Kodu:
Tarih: Tanımı Yapan:
İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter  
İş Görevleri

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen;
- Üniversitemiz insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
- Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
- Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,
- Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulama işlemlerini yapmak,
- Personel Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
- Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Malzemeler Büro malzemesi, bilgisayar
Gözetim Şube Müdürü, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şirket Personeli
Mali Sorumluluk Yok
Çalışma Koşulları Büro ortamı
Kişisel Nitelikler 657 Sayılı D.M.Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşımak.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı