E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Memur-Bilgisayar İşletmeni

İşin Adı: Bilgisayar İşletmeni/Memur İş Kodu:
Tarih: Tanımı Yapan:
İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Şef  
İş Görevleri

Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,
-Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb.) her türlü veriyi yüklemek,
-Kendisine verilen görevleri şubenin diğer personeli ile işbirliği içerisinde yürütmek,
-Kendine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,
-Amirlerince verilen diğer benzeri görevleri yapmak,
-Sorumluluklarını mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek,
-Yapılacak işlemlere ilişkin yazışmaların yapılması ve dosyalanması
-Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutmak,
-Şube Müdürü tarafından havale edilen yazı, tutanak ve formları teslim almak, varsa gereğini yerine getirmek,
-Tüm yazışmalarını resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uygun olarak hazırlamak,
-Görevi ile ilgili gelen ve giden evrakı standart dosya planına göre dosyalamak
-Görev konusu işlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
- Personel Otomasyon Programına verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
- Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri Tabanı programına (YÖKSİS) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,
-Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) verilerin girişinin sağlanmasını ve kontrol etmek,

Malzemeler Büro malzemesi, bilgisayar
Gözetim  
Mali Sorumluluk Yok
Çalışma Koşulları Büro ortamı
Kişisel Nitelikler 657 Sayılı D.M.Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşımak.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı