Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Araştırma Görevlisi İlanı (29.12.2020)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

-Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

MUAFİYET:

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Başvuru formu (başvuru formu için tıklayınız)

-Özgeçmiş

-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )

-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi

-Diploma belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Askerlik belgesi (Aslı veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-Adli sicil kaydı (Aslı veya karekodlu e-devlet çıktısı)

-İki adet vesikalık fotoğraf

-İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

MÜRACAAT YERİ:Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerdenkurumumuz sorumlu değildir.)

 

İlan No

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı

Unvan

Adet

K/D

Özel Şartlar

202013

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Arş. Gör.

1

6

Türkçe Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Türkçe Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

202014

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Arş. Gör.

1

6

Tarih bölümü lisans mezunu olmak. Tarih Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

202015

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Arş. Gör.

1

6

Sosyoloji bölümü lisans mezunu olmak.  Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202016

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Arş. Gör.

1

6

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Tasavvuf Anabilim Dalında veya belgelendirmek kaydıyla Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202017

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Arş. Gör.

1

6

İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Dinler Tarihi Anabilim Dalında veya belgelendirmek kaydıyla Dinler Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202018

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Arş. Gör.

2

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ağırlıklı tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202019

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Arş. Gör.

1

5

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik Esasları veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalında Hemşirelik Esasları ağırlıklı tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202020

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Arş. Gör.

1

7

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku veya Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

202021

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bağ Yetiştirme ve Islahı

Arş. Gör.

1

5

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

202022

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Arş. Gör.

1

6

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

202023

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Arş. Gör.

1

6

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Spor Yöneticiliği lisans mezunu olmak. Spor Yöneticiliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

 

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU TARİHLERİ

29/12/2020

SON BAŞVURU TARİHİ

12/01/2021

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ

19/01/2021

GİRİŞ SINAVI TARİHİ

22/01/2021

GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH

29/01/2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: http://www.odu.edu.tr


Eklenme Tarihi : 29-12-2020 13:08:57