Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğretim Üyesi İlanı (29.12.2020)

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formu (başvuru formu için tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 

                        Genel Şartlar;

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*2547 Sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

RESMİ GAZETE:         29 ARALIK 2020

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Taşeron işçi dernekleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Üroloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri / Göğüs Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Travmatik sternum fraktürlerinde erken tanı ve müdahalenin önemi konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yeni Doğan, Çocuk Acil, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dallarında veya ilgili ana dalda uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Aile Hekimliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Periyodik Sağlık Muayeneleri veya İrritabl Bağırsak Sendromu konularında çalışma yapmış olmak.

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uzakyol vardiya zabiti eğitimi verebilmek için gerekli olan asgari şartları taşımak ve denizde çatışmayı önleme ve denizde emniyet hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Gastronomi Festivalleri, Tüketici Deneyimleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri konularında çalışma yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları / Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Gastronomi Deneyimi ve Yerel Mutfak Kültürü konularında çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik / Hemşirelikte Öğretim

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Evde bakım, parkinson hastalığı,  düşme, denge yaşam kalitesi ve ayak bakım protokolü konularında çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Sermaye ve Liderlik konularında çalışma yapmış olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri / Aşçılık

Dr. Öğr. Üyesi

1

4

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri / Bilgisayar Programcılığı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Çevrimiçi öğrenme ortamları ve oyunlaştırmanın ters yüz öğrenme ortamlarında etkisini inceleyen çalışmalar yapmış olmak.


Eklenme Tarihi : 29-12-2020 12:58:14