Hızlı Erişim

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Öğretim Üyesi İlanı

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

                         Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

                        Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (Form için Tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (Form için Tıklayınız), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e- devlet  üzerinden alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin suretleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

                        Genel Şartlar;

                        *Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir. (Form için Tıklayınız)

                        *Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

                        *Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

                        *Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur.

                        *Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

                                                             

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

RESMİ GAZETE:          09 ARALIK 2020

 

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Derece

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı / Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

2

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında Doçentliğini almış olmak. Karay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Adli Tıp

Doçent

1

1

Adli Tıp alanında Doçentliğini almış olmak. İki yönlü kafa grafilerinde Frontal Sinus değerlendirmesi ve antropolojik ölçümler ile cinsiyet tayini konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak. Karma özellikli depresyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları alanında Doçentliğini almış olmak. Hipofizer yetmezlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Protetik Diş Tedavisi alanında Doçentliğini almış olmak. Farklı lazer sinterleme yöntemlerinde uygulanan tavlama teknikleri ve deneysel dentin postları ile ilgili konularda çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı / Grafik

Doçent

1

2

Plastik Sanatlar alanında Doçentliğini almış olmak. Fotoğraf alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi / Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu

Profesör

1

1

Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu alanında Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik / Diyetetik

Doçent

1

2

İrisin (zayıflama miyokini), kaşektik faktörler, kanser kaşeksisi ve metabolik hastalıklar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Doçent

1

3

Matematik alanında Doçentliğini almış olmak. Matematik eğitiminde, matematiksel düşünme bağlamında muhakeme becerileri ve kavram anlamlandırmaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat / İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

1

İnşaat Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak. Öngerilmeli beton kirişlerin optimizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak

                                                                                                                                                                               

 


Eklenme Tarihi : 09-12-2020 15:10:54